Úvod

Firma JONAGOLD s.r.o. vznikla ako fyzická osoba v roku 1999. Výrobnou činnosťou sa zaoberá od roku 2001, v roku 2004 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. V súčasnosti má dve prevádzky kartonáž a tlačiareň. Spoločnosť zamestnáva 60 pracovníkov.
V roku 2005 sa spoločnosť stala držiteľom certifikátu ISO 9001 vydaním spoločnosťou SGS Slovakia.
Spoločnosť za posledné dva roky do výroby a skladových priestorov investovala 30 mil. Sk.
Cieľom manažmentu firmy je realizovať požiadavky zákazníkov promptne a kvalitne.